S'mai!
Hello!
Bonjour!

Buaswn wrth fy modd yn clywed gennych i drafod eich prosiect, mawr neu fach. Rhowch ganiad i mi neu anfonwch e-bost. Gallwn gyfarfod, hyd yn oed, i drafod eich prosiect os dymunwch.

Hyd yn oed os nad ydych yn siŵr beth rydych chi angen o’ch gwefan, rwyf yma i’ch helpu ac rwyf yn hollol ddwyieithiog, gyda’r Gymraeg yn famiaith i mi, felly teimlwch yn rhydd i gysylltu â mi yn defnyddio’r iaith sydd orau gennych chi.

Rhowch ganiad i mi heddiw ar (01248) 751075

Neu, anfonwch e-bost ataf i yn defnyddio’r ffurflen isod neu’n uniongyrchol at howdy@d13creative.co.uk.

Anfonwch ebost

Dod o hyd i mi