Dylan Jones ydw i, rwy'n ddylunydd a datblygwr proffesiynol sy'n byw ym Môn, Gogledd Cymru, a D13 Creative yw fy stiwdio dylunio gwefannau.

Wedi fy ysbrydoli gan gefn gwlad trawiadol Gogledd Cymru, rwyf yn dylunio ac adeiladu gwefannau sy'n edrych yn wych ac sy'n gweithio ar bob math o ddyfeisiau, o ffôn symudol i'r bwrdd gwaith.

Beth am i ni drafod eich prosiect...